+31 (0)43 204 13 83 Neem telefonisch contact op
info@qurathuiszorg.nl Stuur ons een mail
mkdf-eliptic-slider

Veelgestelde
vragen

Vragen over het declareren van kosten? Of over de cliëntenraad? Op deze pagina vindt u enkele veelgestelde vragen terug.

Heeft u
een vraag voor ons?

Klik op één van de onderstaande veelgestelde vragen om het bijbehorende antwoord te bekijken.

Kan Qura Thuiszorg rechtstreeks mijn zorgkosten declareren?

Qura Thuiszorg kan rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar in het kader van de ZVW en voor uw Persoonsgebonden Budget (PGB)
bij het SVB. Ook kunnen wij in het kader van de WLZ rechtstreeks bij Zorgkantoor Limburg declareren.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het gehele aanvraagtraject van uw indicatie en het aanvragen van een PGB-budget.

Ook bestaat de mogelijkheid dat u particulier zorg bij ons kunt inkopen.

Wat is de functie van de cliëntenraad?

Binnen Qura Thuiszorg vinden wij het heel belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt. Via een cliëntenraad wordt dit mogelijk gemaakt. De cliëntenraad zorgt ervoor dat de belangen van de cliënten voorop blijven staan en dat de cliënten de juiste zorg blijven ontvangen.

Wat zijn de missie en visie van Qura Thuiszorg?

Het is de missie van Qura Thuiszorg om in haar verzorgingsgebied een op een hoogwaardig niveau thuiszorg en diensten op het gebied van wijkverpleging te leveren tegen een acceptabel kostenniveau, waarbij de cliënt en ook zijn directe omgeving altijd centraal staat en waarbij met behulp van de modernste technieken het contact met de cliënt wordt onderhouden, met hoogwaardig, ervaren en geschoold personeel.

De visie van Qura Thuiszorg is het erkennen van de veranderende wereld van thuiszorg en hier een voortrekkersrol in gaan spelen. Door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken en het inbedden van ondersteunende E-Health oplossingen.

Het speerpunt blijft echter altijd u als cliënt.
Qura Thuiszorg is van mening dat de zorg goedkoper kan door simpele taken zo veel mogelijk neer te leggen bij de in potentie grote groep mantelzorgers, waaronder Qura Thuiszorg niet alleen doelt op naaste familieleden, maar ook op buurthulp en vrijwilligers. Qura Thuiszorg schakelt hiertoe ook de gemeenten en vrijwilligersorganisaties in om deze doelgroep beter en sneller te kunnen bereiken.

Waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht?

Bekijk hier ons klachtenreglement.

Klachtenloket voor cliënten

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en maken gebruik van het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.
Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Klachtenloket Zorg kan bemiddelen tussen u en ons  Daarnaast kan de bij het Klachtenloket Zorg aangesloten klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Hij is er voor u en ons.

Kijk welke zorgverleners zijn aangesloten bij het Klachtenloket Zorg

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting ons duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als u er niet met ons uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

Meer informatie:

Klachtenloket Zorg:
www.klachtenloket-zorg.nl

Geschillencommissie Zorg:
www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Hebben jullie een beleidsverklaring?

Qura Thuiszorg heeft een Beleidsverklaring opgesteld met hierin onze Missie en Visie; wilt u deze inzien, neem dan contact met ons op via E-mail en wij sturen u onze Beleidsverklaring toe.

Welke zorg wordt niet verleend?

De zorg die niet door ons wordt verleend is terug te vinden in onze uitsluitingscriteria.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

vragen